OOO "RostLine Agroservis“
Oleg Tkachenko
ul. Svobody, 75
394006 Voronezh
+7 (473) 260-41-96
tkachenko@rostline.com
http://www.rostline.com


ООО "Klass-Agro“
Vladislav Bunakov
per. Rechnoy 1
624000 Aramil (Sverdlovskaya obl.)
+7 (912) 289-45-51
klass-agro@rambler.ru
http://www.klassagro.ru